بسم الله الرحمن الرحیم

هفتمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 94/2/3 در موسسه با حضور اعضاء محترم تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 16:20  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ششمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 93/12/21 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:11  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

پنجمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 93/11/30 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:57  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 93/10/25 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ساعت 15:19  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

سومین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 93/9/27 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ساعت 17:50  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

دومین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 93/8/29 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:1  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

اولين جلسه انجمن در سال تحصیلی 1394-1393 در مورخ 93/8/8 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ساعت 23:39  توسط علی پیروزی  | 
با سلام خدمت عزیزان

پیرو مصوبه اخیر مقرر شد جلسه فوق العاده ای درخصوص نشریه مورخ 93/3/10 ساعت 6:30 صبح برگزار شود.

لطفا خلاصه مستندات قابل چاپ و فایل های پیوست مرتبط با موضوع را بهمراه داشته باشید.

باسپاس

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ساعت 23:13  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

ششمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1393-1392 در مورخ 93/3/1 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم خرداد ۱۳۹۳ساعت 23:15  توسط علی پیروزی  | 
باسلام

ضمن عرض تبریک ولادت باسعادت امیرالمومنین علی علیه السلام

جلسه آینده پنج شنبه مورخ 93/3/1 برگزار خواهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 14:5  توسط علی پیروزی  |