X
تبلیغات
راه شایستگان
بسم الله الرحمن الرحیم

پنجمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1393-1392 در مورخ 93/1/28 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 20:43  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1393-1392 در مورخ 92/12/15 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 0:36  توسط علی پیروزی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم

سومین جلسه انجمن در سال تحصیلی 1393-1392 در مورخ 92/11/24 در موسسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که اهم موارد مطرح شده  و مصوبات به شرح مندرج در  ادامه مطالب می باشد.

"لطفا اعضاء محترم به مصوبات عنایت ویژه داشته باشند."


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اسفند 1392ساعت 6:53  توسط علی پیروزی  | 
اطلاعات تيم تخصصی تجهيزات و امکانات کمک آموزشی(14) در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:40  توسط علی پیروزی  | 
اطلاعات تيم تخصصی مراسم و آيين ها(13) در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:36  توسط علی پیروزی  | 
اطلاعات تيم تخصصی عمليات عمرانی و تاسيسات(12)  در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:34  توسط علی پیروزی  | 
اطلاعات تيم تخصصی سخت افزار و زيرساخت (11) در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:29  توسط علی پیروزی  | 
اطلاعات تيم تخصصی برنامه ريزی و مشاوره تحصيلی(10) در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 11:21  توسط علی پیروزی  | 
  اطلاعات تيم تخصصی  نشرمکتوب  و طراحی گرافيک(9) در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392ساعت 2:55  توسط علی پیروزی  | 
اطلاعات تيم تخصصی  پزشکی و بهداشت روان (8) در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392ساعت 2:48  توسط علی پیروزی  |